Think Tank
Reclame & Gender Geletterheid
             Advertising & Gender Literacy
                                 Alphabétisation Genre & Publicité

 FR  EN

 

Discussieforum

www.genderforum.be

Onderzoek

Arbeid in Beeld

Publieksprijzen

1999-2006

Contact

zorra@ua.ac.be

Archief

Reclame/Advertenties

OVER SEKSISME
EN VROUW- EN MAN(ON)VRIENDELIJKE RECLAME

Seminarie: vrijdag 19 juni 2009 - 9.00-13.00
Zaal Storck, Ernest Blerotstraat 1 te Brussel
Simultaanvertaling

In 2008-2009 liet het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen twee studies uitvoeren. Een over het concept 'seksisme' en een over het beeld van vrouwen en mannen in de reclame.

Met betrekking tot dit laatste werden via deze site enerzijds reclamemakers en marketeers, en anderzijds personen actief in de gelijkekansensector, opgeroepen om deel te nemen aan een online enquête, met als titel "Vrouw- en man(on)vriendelijke reclame. waar ligt de grens".

Op het seminarie op 19 juni 2009 zullen de resultaten van deze peiling worden toegelicht door Corine Van Hellemont en Hilde Van den Bulck, beiden verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Zij onderzochten tevens, met het oog op optimalisatie, de werking van de bestaande regelingsorganen met betrekking tot de beeldvorming van vrouwen en mannen in de reclame.

Magda Michielsens, voorzitster van het voormalige Centrum voor Vrouwenstudies aan de Universiteit Antwerpen, analyseerde het concept seksisme. Zij zal op het seminarie toelichting geven bij de al dan niet bestaande maatschappelijke consensus over wat aanvaardbaar is en niet inzake uitingen en handelingen die verband houden met, of een onderscheid maken tussen de seksen.

 

Aansluitend debat, met:

Alexandra Adriaenssens, Directrice van de Direction de l’Egalité des Chances, Ministère de la Communauté française

Katrien Bruggeman, Stafmedewerkster bij de Nederlandstalige Vrouwenraad

Kristien Hemmerechts, Docente aan de
Hogeschool Universiteit Brussel en schrijfster

Stéphane Hoebeke, Jurist bij de RTBF en auteur van Sexe et stéréotypes dans les médias (2008)

Piet Jaspaert
, Voorzitter van de Jury voor
Ethische Praktijken inzake Reclame

Valérie Lootvoet
, Coördinatrice-directrice van de Université des femmes

Moderator:
Martine Simonis, Algemeen secretaris van de Association des Journalistes Professionnels (AJP)

Inschrijven voor het seminarie kan nog tot 14 juni door middel van het inschrijvingsformulier.

Lees meer

 

VLAANDEREN STEMT OP BORSTEN
waar blijven de
billen ?

Sinds deze ochtend is Vlaanderen 300 paar borsten rijker, althans op 300 straataffiches die deel uit maken van een reclamecampagne voor Vlaanderenstemt.be, de politieke website van Think Media, de uitgever van P-Magazine en clint.be.

De affiches tonen een stel borsten met daaronder een rood potlood dat aarzelt om het stembolletje op de linker- of rechtertepel rood te kleuren.

De parodie zegt voldoende. Vrouwen willen ook wel wat,... en duidelijk niet alleen in de politiek.


Vergroot illustratie

-----Original Message-----
From: Myriam
Sent: donderdag 26 februari 2009 14:28
To: zorra
-------------------------------

Dag Zorra,

Ik vind dat die campagne voor die politieke website met borsten echt niet kan. Ze zegt zoveel als dat politiek alleen iets is voor mannen. Vraag een keer aan 100 mensen: wie denk je dat het potlood vasthoudt, een man of een vrouw? Iedereen gaat gegarandeerd "mannen" antwoorden. Ik vind dat zulke affiches met zulke eenzijdige boodschap over politiek geen plek hebben in onze straten. Dat ze dat in die boekjes zelf doen, tot daar nog. Je weet dan wat dat je dan voor boekje koopt en met welke prentjes. Maar op straat waar dat iedereen zulke eenzijdige boodschap over de rol van mannen en vrouwen in de politiek kan lezen, neen.

mvg

--------------------------------------------

Reageer

ZORRA ThinkTank


zorra@ua.ac.be
 
Corine Van Hellemont
Universiteit Antwerpen
0498 271 671
03 275 55 65

 

ZORRA opent tentoonstelling 
"Gender & Reclame" op Second Life

Lees meer

Uitgeverij: Acco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZORRA ThinkTank nu ook op Youtube

http://www.youtube.com/zorrathinktank


ZORRA opens exhibit 
“Gender & Advertising” 
on Second Life
 
read more

 

 

ZORRA ouvre son exposition 
“Genre & Publicité”
sur Second Life
Lire plus

RECLAME M/V
Grootscheepse online-enquête

Begin september 2008 keurde het Europees parlement een resolutie goed om een eind te maken aan vrouw- en manonvriendelijke reclame.

Maar wat is onvriendelijke reclame? Waar ligt de grens?
Is het verbieden van vrouw- en manonvriendelijke reclame een goed idee? Of zijn er andere oplossingen?

blijf op de hoogte van de resultaten
klik hier

 

UNIVERSITEIT ANTWERPEN - i.o.v.het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
de enquête is afgesloten -
met dank aan alle 926 deelnemers/sters

SEKSISTISCHE RECLAME
Verkrijgbaar vanaf 21 februari 2008

Sinds de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995 worden regeringen, adverteerders en media- en reclamemakers aangemoedigd om de verspreiding van “negatieve en/of vernederende beelden van vrouwen” tegen te gaan. De achterliggende gedachte is dat seksestereotypen in de media de gelijkheid van vrouwen en mannen in de weg staan, o.a. op het vlak van de arbeidsparticipatie en de deelname aan de politieke besluitvorming.

Maar is de reclame van vandaag, op het vlak van de representatie van vrouwen en mannen op de werkvloer en thuis, nog even seksistisch als vijftien jaar geleden, laat staan als een halve eeuw geleden? Recent onderzoek naar televisiereclame in Vlaanderen zegt alvast van niet.

Het boek Seksistische Reclame, dromen van een betere wereld voor m/v met talent, neemt u mee op een soms schrijnende, maar soms even hilarische ontdekkingsreis doorheen 50 jaar kijken naar reclame. Aan de hand van recent onderzoek naar de talenten van vrouwen en mannen aan het werk in televisiereclame wordt gezorgd voor een aantal verrassende vaststellingen. Reclamemakers blijken niet de enigen die teruggrijpen naar stereotypen. Ook wie naar reclame kijkt, houdt vast aan stereotype ideeën en verwachtingen.

Uitgeverij: Acco

 

ARBEID in BEELD
Studievoormiddag

Brengen de Vlaamse televisiezenders werkende vrouwen anders in beeld dan mannen? Hoe ziet betaalde en onbetaalde arbeid eruit op televisie? Wie verricht die arbeid in Vlaamse soapseries en in de televisiereclame, en wie verricht die niet? En als arbeid in beeld komt in nieuws- en duidingsprogramma's, hoe wordt erover gesproken? Als over een lust of eerder als over een last?

Het antwoord op al deze vragen, kon u vernemen op de Studievoormiddag op 21 februari 2008 in Brussel.

De resultaten van wetenschappelijk onderzoek, verricht binnen het het ESF-project "Beeldvorming van Arbeid", werden er toegelicht en van commentaar voorzien.

Deelname: gratis

De eerste 100 personen die zich inschreven, kregen na afloop een gratis exemplaar van de kersverse publicaties (*):

  • Zien Werken V/M. Beeldvorming van Arbeid in Informatieve Programma’s op Televisie
    Magda Michielsens, 2008.
  • Seksistische Reclame, dromen van een betere wereld voor m/v met talent
    Corine Van Hellemont, 2008

Bezoek de projectwebsite: www.arbeidinbeeld.be

 

ZORRA opent tentoonstelling 
"Gender & Reclame" op Second Life

Op 17 augustus 2007 opende ZORRA haar virtuele deuren op Second Life. Second Life is de 3D wereld die op ieder moment van de dag meer dan 30.000 bezoekers telt.

ZORRA, vooral bekend om haar jaarlijkse Publieksprijzen voor de meest vrouwvriendelijke en/of roldoorkruisende reclame, kreeg onlangs op Second Life een volledig gebouw ter beschikking en richtte het in als tentoonstellingsruimte. 

De tentoonstelling "Gender & Reclame" en de bijhorende reclamequiz die op 17 augustus feestelijk worden geopend, bieden een greep uit 10 jaar goede en minder goede praktijkvoorbeelden, hilarische en minder hilarische, tot ronduit controversiële reclame-uitingen.

Lees meer

ZORRA ouvre son exposition 
“Genre & Publicité” sur Second Life

Le 17 août 2007, ZORRA ouvrait ses portes virtuelles sur Second Life. Second Life est le monde 3D qui compte à chaque moment de la journée pour plus de 30.000 visiteurs.

ZORRA, bien connu pour son Prix Public annuel pour la Publicité la plus favorable à l’égalité des hommes et des femmes (1), a reçu tout un bâtiment à sa disposition sur Second Life et l’a aménagé comme salle d’exposition.

L’exposition «Genre & Publicité » et le quiz publicité dont les portes s’ouvrent le 17 août 2007, présentent une sélection de 10 ans de bonnes et moins bonnes pratiques publicitaires, des pubs à mourir de rire, d'autres moins risibles, jusqu’à certaines pubs contestables ! ...

Lire plus

RoSa lanceert website over beeldvorming van arbeid

Hoe wordt er door de Vlaamse televisiezenders over arbeid gepraat en op welke manier brengen zij vrouwen en mannen in een arbeidssituatie in beeld? Is de beeldvorming van werkende vrouwen en mannen in reclame en soaps stereotiep of juist roldoorbrekend? 

Om een antwoord op deze vragen te formuleren is er een onderzoeksproject gestart door Documentatiecentrum RoSa in samenwerking met MOH en ZORRA en met financiële steun van ESF-agentschap Vlaanderen. 

In afwachting van de onderzoeksresultaten kan u op de website www.arbeidinbeeld.be terecht voor een uitgebreide waaier aan achtergrondinformatie over beeldvorming, arbeid en reclame, een uitgebreide literatuurlijst over de problematiek, info over het project en een aantal interessante casestudies

Lees meer

ZORRA bouwt mee aan Gender Square op de 3D-wereld Second Life

Second Life is een snel groeiende 3D-wereld waarin iedere dag meer dan 20.000 mensen, net als in de echte wereld (first life), elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen, winkelen, uitgaan, studeren, een huis bouwen, een business starten, geld verdienen en zelfs romances beleven. 

Er wordt dan ook druk gewerkt aan de voorbereidingen om de 9de editie van de ZORRA Publieksprijs 2007 ook in Second Life te laten plaatsvinden voor een internationaal publiek.

Gratis naar Gender Square in vijf stappen, 
klik hier

Themanamiddag over "roddelen" op 21 juni 2007 

Felink, het netwerk binnen de federale overheid met focus op vrouwen, organiseerde op donderdag 21 juni een themanamiddag rond roddelen. 

Nog steeds wordt roddelen als een typisch vrouwelijke eigenschap gezien. Onterecht, laten we duidelijk zijn. Mannen roddelen ook, maar zien het niet als roddel. Ze rationaliseren hun achterklap en doen alsof ze er niks plezierigs aan vinden. Toch is roddelen niet noodzakelijk een slechte zaak. Integendeel. Kom en laat u overtuigen door een ervaren presentatrice en neem deel aan een levendig debat met een onafhankelijke journaliste. 

Lees verslag

ZORRA heropent discussieforum op www.genderforum.be

Na een jaar stilte heropent ZORRA op 8 maart 2007 – Internationale Vrouwendag - haar discussieforum. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) zorgde voor het nodige geld. Eind 2007 moet het thematische discussieforum genderforum.be op volle toeren draaien.  

Lees meer

Mannen engageren zich
De charter "mannen engageren zich" is een initiatief van Christian Dupont, Minister van Gelijke Kansenbeleid. De charter werd uitgewerkt door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De charter en de lijst met de eerste ondertekenaars vindt u op www.igvm.fgov.be