DISCLAIMER

Het copyright van de op deze website opgenomen advertenties, artikels en illustraties berust volledig bij de respectievelijke eigenaars m/v. De Zorra-webpagina's zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. Ze dienen geen enkel commercieel belang.

Het Centrum voor Vrouwenstudies (UA) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of geleden verlies, van welke aard ook, door gebruik van deze website.